top of page
EcoGreenExpo-4.png

ECO-GREEN VIETNAM
TRADE PROMOTION FAIR, EXHIBITION AND FORUMS

 

hinh-anh-ruong-bac-thang.jpg

Sustainable 
Life

Recycle Disposable Cutlery

About Eco-Green Vietnam Expo

Eco-Green Vietnam Expo (C) is a series of events including exhibitions, trade fairs, business forums and trade promotion activities for agricultural, forestry, aquatic products, handicrafts, renewable energy, mediopharmaceutical, environment-friendly products and solutions, as a bridge between Vietnamese and international businesses for an ecologically sustainable development environment.

EcoGreenExpo-5.png

Upcoming and Past Events

Upcoming Events

Eco - Green Vietnam Expo 2024

Conference, Trade Fairs and Exhibitions and more

thessaloniki-2023.jpg

Past Events

Successffuly Events with Eco-Green Vietnam Expo

Get full successful stories about Eco-Green Vietnam Expo past Events

20220531_081522523_iOS.heic

Exhibitor Directories

See who's exhibiting in

20220608_162222238_iOS_edited.jpg

Photo Gallery

Subscribe

Sign up today to be the first to hear ECO-GREEN VIETNAM EXPO news & updates

Thanks for submitting!

Supported by

thumb_20179252157712agrotrade-logo_final12.jpg
Orient Marketing Company PR Event Agency Vietnam Company.png
VCAC-logo7.png
Cuc XTTM Bộ CT
LOGO-ECO-2.png
EcoGreenVietnamExpo Intro1
03:41

EcoGreenVietnamExpo Intro1

Eco-Green Vietnam Expo 2022 Bulgaria and Greece June 1st to June 8th, 2022 www.ecogreenvietnamexpo.com Produced by Tusker Vietnam JSC Song Hello Vietnam by Pham Quynh Anh Lyrics--- Tell me all about this name, that is difficult to say Hãy nói cho tôi nghe tất cả về cái tên này, thật khó để nói thành lời It was given me the day I was born Đó là cái tên được trao cho tôi từ ngày tôi chào đời Want to know about the stories of the empire of old Tôi muốn biết về những câu chuyện của đất nước cổ kính này My eyes say more of me than what you dare to say Đôi mắt của tôi nói nhiều về tôi hơn là những gì bạn dám nói All I know of you is all the sights of war Tất cả tôi biết về các bạn đều là những hình ảnh của chiến tranh A film by Coppola, the helicopter's roar Một bộ phim của Coppola, và tiếng gầm rú của máy bay trực thăng One day I'll touch your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know your soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ hiểu được tâm hồn của các bạn One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói lời chào... Việt Nam Tell me all about my colour, my hair and my little feet Hãy nói cho tôi nghe tất cả về màu da, mái tóc của tôi và cả đôi chân bé nhỏ này That have carried me every mile of the way Là hành trang tôi luôn mang theo trên những chặng đường đời Want to see your house, your streets. Show me all I do not know Tôi muốn thấy những ngôi nhà, những con phố của các bạn. Hãy cho tôi thấy những gì tôi chưa được biết Wooden sampans, floating markets, light of gold Những con đò nhỏ đơn sơ, những khu chợ nổi, hay những di tích của một thời vàng son All I know of you is the sights of war Tất cả tôi biết về các bạn đều là những hình ảnh của chiến tranh A film by Coppola, the helicopter's roar Một bộ phim của Coppola, và tiếng gầm rú của máy bay trực thăng One day I'll walk your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know your soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ hiểu được tâm hồn của các bạn One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói lời chào... Việt Nam And Buddha's made of stone watch over me Và những bức tượng Phật làm bằng đá luôn bảo vệ tôi My dreams they lead me through the fields of rice Những giấc mơ của tôi dẫn tôi băng qua những cánh đồng lúa bạt ngàn In prayer, in the light...I see my kin Trong lời cầu nguyện, trong ánh sáng... tôi nhận ra nguồn cội của mình I touch my tree, my roots, my begin Tôi tìm về gốc rễ của mình, về với cội nguồn, nơi tôi bắt đầu One day I'll walk your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know my soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ biết được tâm hồn mình thuộc nơi đâu One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói lời chào... Việt Nam One day I'll walk your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know my soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ biết được tâm hồn mình thuộc nơi đâu One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói xin chào... Việt Nam To say xin chào...Vietnam Để nói xin chào... Việt Nam.
bottom of page