top of page

GIAN HÀNG RIÊNG

Miêu tả

Đặc quyền GIAN HÀNG RIÊNG độc quyền giúp sản phẩm và doanh nghiệp của bạn nổi bật trong khu vực Eco Green Vietnam Expo Pavilion. Một số doanh nghiệp cùng địa phương, có sản phẩm nổi bật của địa phương cũng có thể cùng nhau hội tụ tại một gian hàng dành riêng cho địa phương mình.

GÓI 2

Các gói liên quan (Tham gia)

Exclusive Booth, International Trade Forum, Tours, Export Market Survey, Export Leads

bottom of page