top of page

ĐẠI DIỆN SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU

Miêu tả

Khi bạn tham gia trưng bày sản phẩm tại Eco Green Vietnam Expo mà không thể thu xếp tham gia trực tiếp, chúng tôi có đội ngũ nhân viên phù hợp để giúp bạn trưng bày, giới thiệu sản phẩm bạn gửi đến hội chợ, ghi nhận những phản hồi, liên hệ từ khách hàng tiềm năng và khách tham quan hội chợ gian hàng.

GÓI 3

Các gói liên quan (Tham gia)

Shared Booth, International Trade Forum, Export Leads

bottom of page