top of page

CÁC TOUR

Miêu tả

Nếu bạn quan tâm đến việc khám phá thông tin cập nhật về thị trường thế giới trong lĩnh vực kinh doanh của mình, thì TIF lần thứ 88 là cơ hội khảo sát thị trường lý tưởng để bạn nhanh chóng cập nhật xu hướng mới, tìm kiếm người mua và nhà cung cấp tiềm năng toàn cầu.

GÓI 4

Các gói liên quan (Tham gia)

Tours, International Trade Forum, Investment and Residence

bottom of page